روتاری اواپراتور تاچ به همراه کنترلر خلاء

نمایش نتیجه واحد